Türkiye, genç ve yüksek nüfusunun yanında kişi başına düşen milli geliri ve IMF’nın Eylül 2011 raporuna göre satın alma gücü paritesi bakımından Avrupa’nın en büyük altıncı ülkesi konumunda. Türkiye’nin potansiyelini gören büyük firmalarda doğal olarak kendilerini Türkiye’nin büyüleyici girdabına teslim etmekteler.

Türkiye’nin diğer önemli ve büyük bir artısı ise  internet kullanım oranı. Nüfusunun  yarısından fazlası 32.7 saatini online geçirmekte [1]. Bu bakımdan  Türkiye,  Avrupa’da İngiltere ve Hollanda’nın ardından üçüncü sırada gelmektedir.

IAB (Interactive Advertising Bureau) Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması verilerine göre Temmuz 2011 itibariyle Türkiye’de 24 milyon internet kullanıcısından %57′si erkek ve %43’ü kadın [2]. İnternet kullanıcıların %86′sı her gün, %13′ü haftada birkaç kez, ve geri kalanı ise yada sadece bir kaç kez internete girmekte [2]. Türkiye’deki internet nüfusunun %30′u ilkokul, %25′i orta okul, %30′u lise, %15′i üniversite ve üstü derece okullardan mezunlar oluşturmakta [2].

Türkiye’deki internet kullanıcıları Ocak 2011’de 9 milyar sayfa görüntülerken Ekim 2011’de bu rakam 11 milyara çıkmıştır. Ocak ayı içinde % 59 ile en fazla Haber sayfaları görüntülenirken Ekim ayında bu oran % 48 e gerilemiştir [3]. %11 lik gerilemenin nedeni ise alışveriş sitelerinin birbirinden kaliteli ve ucuza ürün sunmaları.

Her ne kadar haber sitelerinde bir düşüş var olarak gözükse de Türkiye internet kullanıcıları ayda ortalama 5 saatini online haber okuyarak geçiriyor.

Alışveriş sitelerin çoğalması ve 2012 yılı itibariyle dikey sitelerin açılması ile alışveriş sitelerindeki vakit geçirme oranı artacağını tahmin ediyorum. Sürdürülebilinir bir büyümenin en büyük sorun ise içerik ve farklılaşma.

2011’deki hızlı yükseliş ile birlikte kaliteli malların ucuza bulunması artık tek başına önemli bir faktör olmaktan çıkarak insanların daha farklı taleplerine de cevap verebilmeli aksi taktir de önümüzdeki iki yıl içerisinde online süre geçirme bakımından kan kaybedebilirler.

Online’nin dış kapısı veya penceresi artık içerik olarak görülmekte. İçerik hayatı bir konuma gelmekte öyle ki sosyal medyanı kilidi. Bunu gören bazı büyük markalarda içeriğe ağırlık vermekte ve kendi bünyelerin de içerikle ilgili bölümler açmaktalar.

Kaynaklar:
[1]. IDC New Media Market Model
[2]. IAB Türkiye Temmuz 2011 Raporu
[3]. IAB Türkiye

Leave a Comment